เทียนบ้าน สรรพคุณและประโยชน์

เทียนบ้าน สรรพคุณและประโยชน์

เทียนบ้าน สรรพคุณและประโยชน์ มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและแอฟริกา โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุราว 1 ปี มีความสูงของต้นประมาณ 20-70 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านใกล้กับโคนต้น ข้อกลวง ต้นใหญ่ เป็นรูปกลมทรงกระบอก ลำต้นมีลักษณะกลมเป็นสีเขียวอ่อนอมสีแดง อวบน้ำ มีเนื้อนิ่ม ผิวเรียบ เนื้อใส โคนต้นเป็นสีแดง พรรณไม้ชนิดนี้มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำ ปลูกได้ง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ชอบแสงแดดอ่อน ๆ จึงควรปลูกในที่ร่มรำไร

ใบเทียนบ้านใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวียนรอบต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปรีกว้าง ปลายใบแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบจักเป็นซี่ฟันตลอดทั้งขอบใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้มกว่าลำต้น หลังใบและท้องใบเรียบ บ้างว่าผิวของเนื้อใบสากและหยาบ

ออกดอกเป็นช่อประมาณ 2-3 ดอก หรือออกเป็นดอกเดี่ยว โดยจะออกตามซอกใบ ดอกจะมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ เช่น สีชมพู สีแดง สีม่วง สีขาว หรืออาจเป็นสีผสมก็ได้ (แต่นิยมนำดอกขาวมาใช้ทำยา) ดอกมีกลีบดอกประมาณ 4-5 กลีบ กลีบดอกอาจซ้อนกันหรือไม่ซ้อนกันก็ได้ และแต่ละกลีบมีขนาดไม่เท่ากัน ปลายของกลีบดอกหยักเว้าเป็นลอน ส่วนกลีบรองดอกมีลักษณะเป็นรูปถ้วยปากบานออก มีงวงน้ำหวานยาว ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวน 5 ก้านเกิดติดกันอยู่รอบ ๆ รังไข่ โดยรังไข่แบ่งออกเป็น 5 ห้อง ปลายรังไข่มี 5 รอยแยก ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 3 กลีบเป็นสีเขียว ออกดอกได้ตลอดทั้งปีและมีสีสดสวย

เทียนบ้าน สรรพคุณและประโยชน์

ดอกเทียนดอก

Home candles properties and benefits Native to India and Africa. It is classified as a small herbaceous plant, about 1 year old, with a height of about 20-70 cm, the trunk branching near the base of the hollow, large, round, cylindrical shape. The trunk is round, light green and red, succulent, soft, smooth skin, clear flesh, red base. This plant is propagated by seed and cuttings, easy to grow, fast growing, and grow well in rich nutrient soils. Likes the sunshine so it should be planted in the shade.

Home candle leaves are a single leaf. Alternately arranged around the beginning The leaves are broad oval-shaped, with pointed tips and wedge-shaped base. The edge of the leaf is toothed along the edge of the leaf. The leaves are about 2-4 cm wide and 6-10 cm long, the leaves are dark green than the trunk. Behind the leaves and smooth belly. Some say the texture of the pulp is rough and rough.

Flower in a bouquet of about 2-3 flowers or as a single flower. Which will leave in the axillary leaves There are many colors of flowers depending on species such as pink, red, purple, white, or a mix of colors. (But popular use of white flowers to make medicine) flowers have about 4-5 petals, petals may be stacked or not stacked together. And each petal is not the same size The ends of the petals are wavy and wavy. The secondary flower petals have a cup-shaped, open mouth. There is a long nectar. The flower has 5 stalks of male stamens that are attached to each other around the ovary, divided into five ovaries at the end of the ovary, and the calyx with 3 petals of green Flowering all year round and has beautiful bright colors.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามเราได้ที่ คลิก