ยาสมุนไพร

ยาสมุนไพร

คำว่า ยาสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติหมายถึงยาที่ได้จากพืชสัตว์และแร่ธาตุที่ไม่ได้รับการผสมปรุงแต่งหรือแปรสภาพ (ยกเว้นการอบแห้ง) เช่นพืชยังคงเป็นส่วนของรากลำต้นใบดอกผลเป็นต้นยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใด ๆ เช่นการหั่นการบดการกลั่นการสกัดรวมทั้งการผสมกับสารอื่น ๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกปรับเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ

เช่นหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ บดเป็นผงอัดเป็นแท่ง หรือปอกเปลือกออกเป็นต้นเมื่อพูดถึงสมุนไพรคนทั่วไปมักจะนึกถึง แต่พืชที่ใช้ในทางการแพทย์เนื่องจากสัตว์และแร่ธาตุถูกนำไปใช้น้อยลงใช้ในโรคบางชนิดเท่านั้น

สมุนไพรเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ มนุษย์เรารู้จักใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ตั้งแต่ยุคหินในอิรัก

ปัจจุบันที่หลุมศพพบการใช้สมุนไพร หลายพันปีมาแล้วชาวอินเดียในเม็กซิโก ใช้กระบองเพชร (Peyate) เป็นยาฆ่าเชื้อและรักษาบาดแผล ที่พบในปัจจุบันกระบองเพชรมีฤทธิ์กดประสาท

ประมาณ 4,000 ปีที่แล้วชาวสุเมเรียนตั้งถิ่นฐานในแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสปัจจุบันคืออิรักโดยใช้สมุนไพรเช่นฝิ่นชะเอมเทศไทม์และมัสตาร์ดและต่อมาชาวบาบิโลน การใช้สมุนไพรเพิ่มเติมจากชาวสุเมเรียน ได้แก่ ใบมะขามแขกหญ้าฝรั่นผักชีอบเชยและกระเทียม

ในเวลาต่อมาอียิปต์โบราณมีแพทย์ชื่อดัง Imhotep ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการรักษาของอียิปต์มีตำราสมุนไพรโบราณ Papytus Ebers เขียน 1,600 ก่อนคริสตศักราช ค้นพบโดย Georg Ebers นักสรีรวิทยาชาวอียิปต์ชาวเยอรมันหนังสือเล่มนี้มีตำราสมุนไพรมากกว่า 800 เล่มและสมุนไพรมากกว่า 700 ชนิด

ยาสมุนไพร

The word herb under the Act means Medicines obtained from plants, animals and minerals that have not been mixed, flavored or transformed. (Except for drying) such as plants are still parts of the roots, stems, leaves, flowers, fruit, etc. have not undergone any processing such as slicing, grinding, distillation, extraction, as well as mixing with other substances. But in trade Herbs are often modified in different ways.

For example, being cut into smaller pieces, ground into powder, pressed into bars. Or peeled off, etc. When talking about herbs, people generally tend to think of only plants that are used in medicine because animals and minerals are used less It is used only in certain diseases.

Herbs are gifts that nature has given to mankind. We humans know to use herbs in the treatment of disease. Since the Neanderthals in Iraq

At present, at the grave, the use of herbs was found.

Thousands of years ago, the Indians in Mexico. Use cactus (Peyate) as an antiseptic and wound healing. Currently found Cactus has a sedative effect.

Some 4,000 years ago, the Sumerians settled in the Tigris and Euphrates rivers, now Iraq, using herbs such as opium, licorice, thyme and mustard, and later the Babylonians. Using additional herbs from the Sumerians These include senna leaves, saffron, coriander, cinnamon and garlic.

In later times, ancient Egypt had the famous physician Imhotep who was later regarded as the Egyptian god of healing.There is an ancient herbal treatise, Papytus Ebers, written 1,600 BCE. Found by the German Egyptian physiologist Georg Ebers, this book contains more than 800 herbal texts and more than 700 herbs.

ขอบคุณข้อมูลและความรู้จาก : Google
ติดตามพวกเราได้ที่นี่ : คลิก