ชะเอมไทย

ชะเอมไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้เถายืนต้นขนาดกลาง สูง 5-8 เมตร มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน เปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา ใบเล็กละเอียดเป็นฝอย

เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยาว 10-15 เซนติเมตร เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปขอบขนาน มีขนที่ขอบใบ ผิวค่อนข้างเกลี้ยง เส้นใบ 3-5 คู่ แต่ไม่ชัดเจน ไม่มีก้านใบย่อย ก้านใบหลักยาว 1.5-2.7 ซม. มีขนหนาแน่น เหนือโคนก้านใบเล็กน้อยมีต่อม 

ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ลักษณะเป็นพู่ กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ก้านช่อดอกยาว 1.3-2.3 ซม. มีขนยาวกระจายทั่วไป ดอก 7-12 ดอก

ดอกรวมเป็นกระจุกที่ปลายก้าน กลีบเลี้ยง หลอดกลีบกว้างไม่เกิน 1 มม. ยาว 1 มม. ปลายแฉกยาว ¼ ของความยาวหลอดกลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกมีขนาดเล็ก เชื่อมกันเป็นหลอด หลอดกลีบกว้าง 1.0-1.5 มม. ยาว 2.5-3.0 มม. ปลายแฉกกว้าง 1 มม.

ยาว 2.0-2.5 มม. สีขาวอมเหลือง เกสรตัวผู้ยาว สีขาว 10 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมกันสูง 2.5-3.0 มม. ปลายแยกกันยาว 1.3-1.6 ซม. สีขาว เกสรเพศเมีย รังไข่ยาว 2.0-2.5 มม. มี 9-10 ออวุล ก้านรังไข่ยาว 1 มม. ก้านและยอดเกสรเพศเมียยาว 10.5-18.0 มม. สีขาว 

ผลเป็นฝัก แบน ปลายแหลม กว้าง 2.3-2.5 ซม. ยาว 7.2-15.2 ซม. โคนและปลายแหลม มีเมล็ดนูนเห็นได้ชัด

ประมาณ 3-10 เมล็ดต่อฝัก ก้านผลยาว 2.5 เซนติเมตร มีขนหนาแน่น

ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลืองถึงน้ำตาล เมล็ด กว้าง 4-6 มม. ยาว 5-8 มม. ตรงบริเวณที่มีเมล็ดจะมีรอยนูนเห็นชัด พบตามป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา และป่าโปร่งทั่วไป ออกดอกราวเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ติดผลราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม

 ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้ ลำต้น เข้ากับเครือไส้ไก่ เครือหมาว้อ เครือตากวง ต้มน้ำดื่ม แก้โรคตับ เปลือกต้น ต้มน้ำดื่ม แก้ไอ ราก ช่วยแก้กระหาย ยาระบาย เนื้อไม้ บรรเทาอาการเจ็บคอ

             ตำายาไทย  ใช้ เนื้อไม้ มีรสหวาน แก้โรคในลำคอ แก้ลม แก้เลือดออกตามไรฟัน บำรุงธาตุและบำรุงกำลัง บำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว ต้น รสหวานเอียน ถ่ายลม แก้โรคในคอ ทำผิวหนังให้สดชื่น แก้โรคตา ราก มีรสหวาน ทำให้ชุ่มคอ แก้กระหายน้ำ และเป็นยาระบาย มีสรรพคุณแก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ แก้โลหิตอันเน่าในอุทร

และเจริญซึ่งหทัยวาตให้สดชื่น แก้กำเดาให้เป็นปกติ ใบ รสร้อนเฝื่อน ขับโลหิตระดู ดอก รสขมร้อน ช่วยย่อยอาหาร ทำเสมหะให้งวด แก้ดี และโลหิต ผล ขับเสมหะ

ชะเอมไทย

ชะเอมไทย

Thai licorice. Botanical characteristics. Medium-sized vine plant 5-8 meters high, with spines on the trunk and branches. The outer shell is grayish brown. Small, fine, frayed leaves It is a composite leaf, 2 layers, 10-15 cm long, alternately arranged, the sub leaves are arranged opposite The leaves are

parallel-edged with hairs at the edge of the leaves, relatively smooth surface, 3-5 pairs of veins, but not obvious. The main petioles 1.5-2.7 cm long, pubescent slightly above the base of the petioles.

The flower is a bouquet at the end of the branch Flower bouquet Petals are white, fragrant, peduncle, 1.3-2.3 cm long, broadly pubescent, 7-12

flowers, clustered flowers at the end of the calyx, tubular, no more than 1 mm wide, 1 m long. M. The pointed tip ¼ length of tube length, light green petals, small petals. Tube Petal tube 1.0-1.5 mm wide, 2.5-3.0 mm long, lobed tip 1 mm.

2.0-2.5 mm long, yellowish white Stamens, 10 long white

stems, anthers are connected, 2.5-3.0 mm high, 1.3-1.6 cm long, white stamens, ovaries 2.0-2.5 mm long, 9-10 ovals. Ovary, 1 mm long, stalk and top stamens, 10.5-18.0 mm long, white. Fruit is flat pod with pointed tip, 2.3-2.5 cm wide, 7.2-15.2 cm long, base and pointed tip. Obviously convex seeds

About 3-10 seeds per pod, fruit stalk, 2.5 cm long, densely hairy, soft green fruit. The fruit is yellow to brown, seeds 4-6 mm wide, 5-8 mm long, in the

area where the kernels will have a visible slit Can be found in dry evergreen forests, mountain forests and sparse forests. Flowering around April to May. Fruiting around February to August

Local herbal medicine Ubon Ratchathani Province Use the

trunk with the chicken intestine, the Maew Krau

, Tak Wong, boil drinking water, cure liver disease, bark,

boiled water, cough, root help relieve thirst, laxative wood, relieve sore throat.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามเราได้ที่ คลิก