ยาต้านโควิด-19

ยาต้านโควิด-19 ดร. ปิยะมิตรศรีธาราคณบดีแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการกล่าวถึงโดยทีมวิจัยร่วมกันของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ (หน่วยงานมหาชน) หรือ TCELS ได้ค้นพบว่ามีสาร 2 ชนิดในกระเจี๊ยบเขียวที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด -19 สูงมาก

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ดร. ศุภฤกษ์บวรภิญโญมหาวิทยาลัยมหิดลผู้อำนวยการศูนย์ค้นพบยายังมีสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวที่ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถยับยั้งการเติบโตของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ 100% ด้วยสารสำคัญทั้ง 2 ชนิด เขาบอกว่าเขาพบสิ่งนั้น กระชายขาว
ปันดูลาตินก
Pinostrobin
สารทั้งสองชนิดนี้ในกระชายขาวสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 สารประกอบทั้งสองนี้สามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อจาก 100% เป็น 0% ได้ เช่นเดียวกับ 100%

นพ. ศุภฤกษ์กล่าวว่าขณะนี้มีความคิดที่จะใช้สารสกัดจากกระชายดำเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 มันยังคงต้องอยู่ในรูปของสารสกัดก่อน ควบคุมปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้อย่างน่าเชื่อถือคุณสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่คุณกินได้

การเตรียมสิทธิบัตรการศึกษาภาษาไทย
การค้นพบสารสกัดขิงขาวที่ยับยั้งการเติบโตของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นสาเหตุของ COVID-19 นี้ดร. ศุภฤกษ์กล่าวว่าเขากำลังเตรียมจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย และทดลองทำสารสกัดจากขิงอโรมาสีขาวที่พบว่าใช้ทำยาการทดสอบความปลอดภัยต่างๆการทดลองทั้งสัตว์และมนุษย์คาดว่าจะใช้เวลา 10 เดือน -1 ปีเพื่อประสิทธิภาพและผู้บริโภคในอนาคตความปลอดภัย

ยาต้านโควิด-19

ยาต้านโควิด-19

Dr. Piyamit Srithara, Dean of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University was addressed by a joint research team of the Faculty of Science, Mahidol University, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University and the Center for Life Science. (Public Organization) or TCELS discovered that there are two substances in okra that have very high antiviral activity against COVID-19.

Lecturer of Faculty of Science Dr. Suparerkbovarapinyo, Mahidol University Director of the Center for Drug Discovery, also contained okra extract that enabled the research team to 100% inhibit the growth of the coronavirus 2019, or COVID-19, with both active substances, he said. Found that, White Krachai.
Pandu Latina Bird
Pinostrobin
Both of these compounds in Krachai Khao can inhibit the growth of the virus that causes COVID-19, both of these compounds can reduce the number of infected cells from 100% to 0% as well as 100%.

Dr Suparerk said that at the moment the idea was to use an extract from Black Ginger to combat COVID-19, it still had to be in the form of an extract. Reliably controlling the amount of active active ingredients, you can control the amount of food you eat.

Thai language education patent preparation
The discovery of white ginger extract that inhibits the growth of the coronavirus 2019, which is the cause of this COVID-19, Dr. Suparerk said he is preparing to patent the intellectual property of Thai people. And experiments made of white ginger aromatic extracts that were found to be used to make drugs, various safety tests, both animal and human trials, are expected to take 10 months to 1 year for efficacy and future consumer safety.

ขอบคุณข้อมูลจาก Google

ติดตามเราได้ที่ คลิก